Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για ένα πρώτο δωρεάν meeting μέσω τηλεφώνου ή skype!

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, σε όλη την Ελλάδα!

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Αναλαμβάνουμε τόσο τη μελέτη όσο και την υλοποίηση κάθε έργου τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών που θα μπεί στο business plan σας.

Από την ιδέα στην πράξη

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να δείτε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις του προγράμματος του ΕΣΠΑ που σκέφτεστε να ενταχθείτε. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Δεύτερον, καταγράψτε σε μία σελίδα τις σκέψεις σας και σε γενικές γραμμές το επιχειρηματικό σας πλανο.

Τρίτον, επικοινωνήστε μαζί μας για μία πρώτη συμβουλευτική ενημέρωση για το αν μπορούμε να εντάξουμε στο επιχειρηματικό σας πλάνο τεχνολογικές καινοτομίες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εγριθείτε από το ΕΣΠΑ και να λάβετε την επιδότηση.

 

 

 

Αναπροσαρμογή business plan με έμφαση στην καινοτομία

Εάν βρίσκεστε σε προχωρημένο στάδιο, έχοντας σχεδόν έτοιμο το business plan σας αλλά χρειάζεστε να προσαρμοστεί περισσότερο στους όρους του ΕΣΠΑ, που δίνει έμφαση στην καινοτομία, τότε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε.
Οι τεχνολογικές καινοτομίες αποτελούν πλέον ίσως το σημαντικότερο κριτήριο κατά τη διαδικασία της έγκρισής σας από το ΕΣΠΑ.

 

 

 

Συνεργασία

Αν είστε λογιστής ή επιχειρηματικός σύμβουλος, όπου έχετε αναλάβει τη διαμόρφωση ενός business plan το οποίο θα το καταθέσετε στο ΕΣΠΑ για να λάβει επιδότηση, αλλά σας λείπει η έμφαση στην καινοτομία, τότε μπορούμε να συνεργαστούμε και η εταιρία μας να αναλάβει την αναπροσαρμογή του business plan, με έμφαση στην καινοτομία.

Αναλαμβάνουμε τόσο τη μελέτη αναπροσαρμογής του business plan όσο και την υλοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιων που θα σας προτείνουμε.

 

 

 

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Καλέστε μας για να μας περιγράψετε τη δραστηριότητά σας. Εμείς θα σας προτείνουμε τεχνολογικές καινοτομίες τις οποίες μπορούμε να υλοποιήσουμε και οι οποίες θα αναβαθμίσουν την επιχείρησή σας. Έτσι θα μπορέσετε να εγκριθείτε ευκολότερα από το πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ που στοχεύετε, καθώς πλέον τα προγράμματα του ΕΣΠΑ δίνουν έμφαση στις καινοτομίες τεχνολογίας.

 

 

 

Τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται ανα περίπτωση οι καινοτομίες

Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) έχει τις ιδιαιτερότητές του, οπότε φροντίζουμε ανά περίπτωση να χρησιμοποιούμε τις βέλτιστες τεχνολογίες.

Η Καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής». Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.
Μια Καινοτόμα Δράση μπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα με τις αλλαγές σε υφιστάμενες λειτουργίες μιας επιχείρησης) και μπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται, όπως και στην διοικητική δομή ενός οργανισμού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τους πελάτες ή καταναλωτές).

Ως τεχνολογική καινοτομία ορίζεται :
α. Η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά, προτιθέμενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας), ή,
β. Η εισαγωγή στην επιχείρηση μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου παροχής και διανομής ή διαδικασίας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα (της διαδικασίας) θα πρέπει να είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής και διανομής. Καθαρά οργανωτικές ή διοικητικές μεταβολές δεν περιλαμβάνονται στην τεχνολογική καινοτομία.
Επιπρόσθετα, η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα νέων τεχνολογικών εξελίξεων, νέων συνδυασμών υπαρχουσών τεχνολογιών ή στη χρησιμοποίηση άλλου είδους γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επιχείρηση. Οι μεταβολές καθαρά αισθητικής φύσεως δεν περιλαμβάνονται.

 • Ιστοσελίδα (Responsive Design)100%

 • Mobile Apps (iOS, Android, Windows Phone)80%

 • Offline Apps65%

 • Ειδικές εφαρμογές B2B85%

 • Ειδικές εφαρμογές B2C75%

 • Facebook Marketing80%

 • Facebook App70%

 • Online Advertising (Google, Facebook)85%

Προγράμματα ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ

Η πλειονότητα των προγραμμάτων ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ που ανακοινώνονται δίνουν πλεον ιδιαίτερη έμφαση στο πόσο καινοτόμο είναι το επιχειρηματικό σχέδιο που θα καταθέσετε για έγκριση.

Υποβολή αιτήσεων από 08/03/2016 έως 15/04/2016

Στόχος

H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


Καλυπτόμενες δραστηριότητες

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.


Επιλέξιμες Ενέργειες - Δαπάνες

 • επαγγελματικό εξοπλισμό
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό

Υποβολή αιτήσεων από 17/03/2016 έως 27/04/2016

Στόχος

Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.


Καλυπτόμενες δραστηριότητες

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.


Επιλέξιμες Δαπάνες

 • παραγωγικός εξοπλισμός
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
 • κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός

Επικοινωνία

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή

10:00 - 21:00

Σάββατο

10:00 - 16:00

Περιοχές Εξυπηρέτησης

ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνα

231 220 2022

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε και να συνεργαστούμε!

Πάντα προσπαθούμε να είμαστε άμεσα στη διάθεσή σας!